Lokalna zajednica u službi mentalnog zdravlja djece i mladih - primjer Petrinjskog savjetovališta za djecu, adolescente i obiteljReportar como inadecuado
Lokalna zajednica u službi mentalnog zdravlja djece i mladih - primjer Petrinjskog savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social Psychiatry, Vol.45 No.1 March 2017. -

U Petrinji kao poslijeratnom području od posebne državne skrbi, u kojem postoji povećan broj rizičnih čimbenika te prevalencija psihosocijalnih tegoba i poremećaja kod djece i mladih, lokalna zajednica je putem Vijeća za prevenciju ustrojila rad psihološkog Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj u okviru „neutralne- i ne-kliničke ustanove Pučkog otvorenog učilišta koje pruža idealne prostorne uvjete u samom središtu grada. Savjetovalište putem individualnih, grupnih, partnersko-bračnih i obiteljskih psiholoških

savjetovanja i tretmana, psiholoških testiranja kao i psihosocijalnog tretmana maloljetnih počinitelja nasilja pruža neposrednu psihološku pomoć djeci, mladima i odraslima od pedijatrijske do gerijatrijske populacije. Uz tretmanski rad težište Savjetovališta je rad na prevenciji i edukaciji te provodi kontinuirane preventivne programe: „Školu zdravlja-, „Školu nenasilja- i „Školu ne-ovisnosti-. Savjetovalište organizira i provodi predavanja, edukacije, javne tribine i okrugle stolove sa stručnjacima te intenzivno radi na senzibilizaciji i edukaciji javnosti za probleme mentalnog zdravlja djece i mladih. Petrinjsko savjetovalište djeluje s jednim zaposlenim psihologom te pokazuje kako, i male i socioekonomski deprivirane sredine mogu pokrenuti kvalitetne i inovativne programe skrbi za kvalitetu života i mentalno zdravlje djece i mladih.

Poslijeratna područja; Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj; Tretman i prevencijaAutor: Armin Hadžić - ; Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj, Pučko otvoreno učilište, Hrvatski dom, Petrinja, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados