Jesu li naša savjetovališta dovoljno vidljiva Σ Savjetovalište za poteškoće učenja i prilagodbe pri Centru za mlade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija ŠtamparReport as inadecuate
Jesu li naša savjetovališta dovoljno vidljiva Σ Savjetovalište za poteškoće učenja i prilagodbe pri Centru za mlade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Social Psychiatry, Vol.45 No.1 March 2017. -

Cilj rada je prikazati podatke o radu Savjetovališta za poteškoće učenja i prilagodbe u Službi za školsku i adolescentnu medicinu u razdoblju 2010.-2015. godine. U promatranom razdoblju u Savjetovalište se javilo 116 klijenata 63,7 % djevojaka u dobi od 12 do 32 godine. Najčešći razlozi dolaska bili su: školski i akademski neuspjeh, anksiozna stanja, simptomi depresije, nedostatak samopoštovanja. U tretmanu je primjenjivan kognitivno-bihevioralni pristup. Praćenjem ishoda utvrđeno je da 68,1 % klijenata koji su se

javili u Savjetovalište završava tretman, 24,1 % prekida savjetovanje bez pojašnjenja, a 7,7 % upućeno je drugom stručnjaku. U prosjeku je po korisniku bilo 6 susreta. Zadovoljstvo i napredak tretmana evaluiran je samoprocjenom samih klijenata mjerenima na ljestvici od 1 do 10 i standardiziranim upitnicima. Prema rezultatima evaluacije, provedeni savjetodavni tretman bio je uspješan u 75,9 % slučajeva. Savjetovalište otvorenih vrata u Službi za školsku i adolescentnu medicinu potrebno je i učinkovito. Ako se teškoća

prepozna u ranoj fazi i ako se pravovremeno pruži adekvatan tretman za njeno prevladavanje, dolazi do unaprjeđenja dobrobiti i kvalitete života mladog čovjeka, a ne samo postizanja zacrtanog školskog uspjeha.

Savjetovanje; Mladi; Problemi mentalnog zdravlja; Kognitivno-bihevioralna terapijaAuthor: Ljiljana Tirić Čihoratić - ; Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar-, Služba za školsku i adolescentnu me

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents