„Vidjeti sebe izvana, a druge iznutra- Mentalitacija u djece i adolescenata i tretman temeljen na mentalizaciji za adolescenteReportar como inadecuado
„Vidjeti sebe izvana, a druge iznutra- Mentalitacija u djece i adolescenata i tretman temeljen na mentalizaciji za adolescente - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social Psychiatry, Vol.45 No.1 March 2017. -

Mentalizacija je predsvjesna mentalna aktivnost koja omogućava osobi da razumije sebe i druge na temelju subjektivnih stanja i mentalnih procesa. Poremećaji privrženosti i psihološka trauma u djetinjstvu povezani su s oštećenjem i deficitima mentalizacije te razvojem psihopatologije u djece i adolescenata uključujući

i granični poremećaj ličnosti. Tretman temeljen na mentalizaciji za adolescente engl. Mentalizationbased treatman for adolescents, MBT-A razvijen je iz osnovnog MBT koji je modificiran za specifičnosti

adolescentne populacije. MBT-A je psihodinamski orijentirana strukturirana psihoterapija razvijena za adolescente s obilježjima graničnog poremećaja ličnosti, tj. naglašenom emocionalnom disregulacijom, autodestruktivnim ponašanjem i teškoćama u interpersonalnim odnosima. U fokusu terapijskog procesa je

pacijentov kapacitet za mentalizaciju. Randomizirane kontrolirane studije pokazale su učinkovitost MBT-A u liječenju adolescenata s graničnim poremećajem ličnosti. Cilj je ovog preglednog rada prikazati koncept mentalizacije, razvoj ove sposobnosti u djece i adolescenata u kontekstu odnosa privrženosti roditelj- skrbnik-dijete, specifičnosti tretmana temeljenog na mentalizaciji za adolescente koji je ponajprije usmjeren na deficite uključene u psihopatologiju graničnog poremećaja ličnosti te dokaze koji potvrđuju njegovu

učinkovitost.

Mentalizacija; Psihološka trauma; Granični poremećaj ličnosti; Tretman temeljen na mentalizaciji za adolescenteAutor: Vlatka Boričević Maršanić - ; Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Os

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados