Rano otkrivanje i intervencija za granični poremećaj ličnosti u adolescencijiReportar como inadecuado
Rano otkrivanje i intervencija za granični poremećaj ličnosti u adolescenciji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social Psychiatry, Vol.45 No.1 March 2017. -

Poremećaji ličnosti su obrasci maladaptivnih crta ličnosti koji svoj početak imaju u djetinjstvu ili adolescenciji i utječu na pojedinca tijekom cijelog života. Granični poremećaj ličnosti GPL je vrlo težak, ali izlječiv mentalni poremećaj. Iako GPL ima početak u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi, dijagnoza se često postavlja kasno. U većini slučajeva specifični tretman se nudi kasno u tijeku poremećaja, a i to relativno malom broju pojedinaca. Unatoč znanstvenim dokazima za validnost dijagnoze poremećaja ličnosti u djetinjstvu i adolescenciji, dijagnosticiranje često ostaje tabu u ovim dobnim skupinama.

Adolescencija; Poremećaji ličnosti; DSM 5; Rana detekcija iintervencijaAutor: Klaus Schmeck - ; Odjel za psihijatrijska istraživanja djece i adolescenata, Klinika za psihijatriju, Basel, Švicarska Susanne

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados