Prava djece s invaliditetom - prava djece s problemima mentalnog zdravljaReportar como inadecuado




Prava djece s invaliditetom - prava djece s problemima mentalnog zdravlja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social Psychiatry, Vol.45 No.1 March 2017. -

Najugroženiji pojedinci u društvu su djeca i osobe s invaliditetom kojima je potrebna posebna zaštita društva. Kad se ove dvije kategorije osoba spoje u jednu govorimo o najranjivijoj skupini društva - djeci s invaliditetom. Djeca s invaliditetom se u međunarodno pravnoj terminologiji definiraju kao djeca s tjelesnim i psihičkim poteškoćama u razvoju, kojima se Ustavom RH i Konvencijom o pravima djeteta jamči pravo na dostojanstven život u uvjetima koji razvijaju djetetovu samostalnost i aktivno sudjelovanje

u zajednici, te na posebnu njegu, pomoć i zaštitu, kako od strane roditelja tako i od strane države. Djeca s poteškoćama u razvoju posebno uživaju pravo na školovanje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u svrhu društvene integracije i individualnog razvoja. Jednako se tako Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom djeci s poteškoćama u razvoju jamči posebna zaštita, sva ljudska prava i temeljne slobode jednako kao i svakom drugom djetetu. Dužnost je svake države koja je potpisala navedene međunarodne ugovore, pa

tako i RH, ispuniti preuzete obveze. Ovaj rad prikazuje temeljna prava koja su djeci s poteškoćama u razvoju zajamčena na međunarodnoj i nacionalnoj razini, ocjene međunarodnih institucija o ostvarivanju ovih prava u RH.

Djeca; Invaliditet; Duševne smetnje; Pravo; Zaštita; Inkluzija; Obrazovanje



Autor: Branka Rešetar - orcid.org-0000-0002-8102-7322 ; Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet, Katedra za obiteljsko pravo, Osijek,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados