Četiri slučaja ubistva organofosfornim spojevimaReport as inadecuate
Četiri slučaja ubistva organofosfornim spojevima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.17 No.4 December 1966. -

Prikazana su četiri slučaja ubistva parationom na području AP Vojvodine za posljednje tri godine od kojih je u tri slučaja otrov podmetnu! u hranu, a jednom u sirup za kašalj. U jednom slučaju je ekshumacija izvršena nakon 70 dana, a u ostalim slučajevima obdukcija je vršena 2-3 elana nakon smrti. U prikazu je dat način djelovanja i toksikološki efekti organofosfornih spojeva s najkarakterističnijim makroskopskim postmortalnim promjenama. Klinički tok, morfološke promjene i toksikološki nalazi u većini slučajeva pouzdano dokazuju trovanje, koje se inače može razmjerno Iako prepoznati, ako se više misli i na tu mogućnost.Author: L. Švraka - ; Odjel za patologiju Gradske bolnice u Subotici i Centar za kriminalistiku Pokrajinskog SUP-a, Novi Sad Radmila Šo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents