Epilepsija u 14-godišnje djevojčice s pinealnom cistom - prikaz slučajaReport as inadecuate
Epilepsija u 14-godišnje djevojčice s pinealnom cistom - prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medica Jadertina, Vol.47 No.1-2 March 2017. -

Cilj: Ciste pinealne žlijezde su rijetko simptomatske, ukoliko su manje od 10 mm. Ciste većega promjera od 10 mm se najčešće prezentiraju glavoboljom, vrtoglavicom, opstruktivnim hidorcefalusom, poreme-ćajima vida i okulomotorike, a rjeđe epilepsijom.

Prikaz slučaja: Predstavljamo slučaj 14-godišnje djevojčice s epilepsijom uzrokovanom pinealnom cistom. Obiteljska anamneza je negativna na neurološke bolesti, a perinatalna anamneza je uredna. Elektroencefalogramski nalaz EEG bio je fokalno dizritmičan sa zašiljenim valovima desno temporalno, te generaliziranim širenjem i paroksizmalnom tendencijom pri intermitetnoj fotostimulaciji i hiperventilaciji. Magnetska rezonancija MR mozga prikazuje cističnu tvorbu pinealne žlijezde, veličine 10 mm i debljine stijenke 1 mm. Transkranijalni color dopler TCD krvnih žila mozga bio je uredan. Na započetu antikonvulzivnu terapiju napadaji prestaju. MR nalaz nakon godinu dana prikazuje stacionaran nalaz, napadaji su prestali a pacijentica se žali na povremene glavobolje.

Zaključak: Ciste pinealne žlijezde mogu biti uzrokom epilepsije, a obzirom na veličinu ciste i nalaz EEG-a kod naše pacijentice je ta mogućnost vjerojatna. Prvi korak u terapiji je antikonvulzivno liječenje i kliničko praćenje. Za praćenje rasta ciste preporučuje se MR i TCD. Kirurško uklanjanje ciste se radi ukoliko dođe do pogoršanja neuroloških funkcija i-ili rasta ciste.

pinealna cista; epilepsijaAuthor: Helena Hrkač - ; Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet Anja Valentin - ; Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet San

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents