Pneumomedijastinum i subkutani emfizem vrata kao komplikacija akutnog napadaja astmeReportar como inadecuado
Pneumomedijastinum i subkutani emfizem vrata kao komplikacija akutnog napadaja astme - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.47 No.1-2 March 2017. -

Prikazali smo slučaj jedanaestogodišnjeg dječaka s nekontroliranom astmom, primljenog radi težeg pogoršanja alergijske astme koje se manifestiralo dispnejom, osjećajem nedostatka zraka i bolovima u grudnom košu. Na vratu se palpirao subkutani emfizem. Auskultacijski se čuo oslabljen šum disanja s polifonim zvižducima i krepitacijama, uz produženi ekspirij. Radiografski se dijagnosticirao pneumomedijastinum i subkutani emfizem vrata. Pacijent je liječen konzervativno inhalacijama salbutamola i ipratropija, intravenskim kortikosteroidom i oksigenacijom.Tijekom osam dana došlo je do potpunog normaliziranja auskultacijskog nalaza na plućima i resorpcije subkutanog emfizema. Otpušten je kući dobrog općeg stanja. Roditelji su upozoreni na važnost redovitog uzimanja inhalacijskog kortikosteroida i provođenja mjera kontrole okoliša koje smanjuju izlaganje alergenima i izlaganje pušenju u kući, kao mogućim pokretačima akutnog napadaja astme.

astma; dijete; pneumomedijastinum; pušenjeAutor: Nada Kljajić - ; Opća i veteranska bolnica -Hrvatski ponos- Knin, Odjel za dječje bolesti Marko Čičak - ; Opća i veteranska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados