Mallory-Weiss sindrom kao uzrok krvarenja iz gornjeg dijela probavnoga sustavaReportar como inadecuado
Mallory-Weiss sindrom kao uzrok krvarenja iz gornjeg dijela probavnoga sustava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.47 No.1-2 March 2017. -

Mallory-Weiss sindrom je patološko stanje kod kojega, zbog akutnog porasta intragastričnog tlaka, lacerira sluznica distalnog jednjaka i kardije želuca. Klinička slika uključuje prvenstveno hematemezu, a uz nju se može i ne mora javljati melena i-ili hematokezija, a u težim slučajevima i znaci hipovolemijskoga šoka sinkopa, tahikardija, hipotenzija. Mallory-Weiss sindrom uzrokuje 5-15% krvarenja iz gornjeg probavnoga sustava. Pretežno se radi o muškarcima srednje životne dobi s poviješću konzumacije alkohola. Glavno dijagnostičko sredstvo je endoskopska pretraga kojom se pronalaze longitudinalne laceracije, dominantno na desnoj stijenci kardije i gastroezofagealnom spoju. U većine bolesnika hemostaza nastupi spontano. Bolesnicima starije dobi i onima s komorbiditetima često je potrebno zaustaviti krvarenje jednom od endoskopskih metoda, poput sklerozacije epinefrinom, elektrokoagulacije, postavljanja hemostatskih kopči i endoskopskoga podvezivanja. Primjenjuje se samo jedna ili kombinacija više navedenih metoda. Prediktivni čimbenici koji mogu ukazati na rizik od ponovnoga krvarenja su šok prilikom inicijalnoga krvarenja, endoskopski nalaz aktivnoga krvarenja, postojanje koagulopatije i nizak hematokrit. Krvarenje iz laceracija u Mallory-Weiss sindromu, češće se javlja među starijim bolesnicima s komorbiditetima, te stoga nosi rizik od nepovoljnoga ishoda, jednak onome kod krvarećih ulkusa, a mortalitet je oko 5%.

Mallory-Weiss syndrom; krvarenje iz gornjega probavnoga sustava; endoskopijaAutor: Ivana Bonacin - ; Klinički bolnički centar -Sestre milosrdnice-, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za gastroenterologiju i he

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados