Ispitivanje krvnog pritiska i pojave hipertenzije kod dve grupe industrijskih radnikaReport as inadecuate
Ispitivanje krvnog pritiska i pojave hipertenzije kod dve grupe industrijskih radnika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.18 No.3 September 1967. -

Izvršeno je ispitivanje krvnog pritiska i pojave hipertenzije kod dve grupe industrijskih radnika: 96 radnika azbestne industrije i 190 radnika vatrostalne industrije. Vršena su i ispitivanja uslova radne sredine: mikroklimatska merenja, određivanja intenziteta buke, zaprašenosti, osvetljenja i dr. u radnim prostori jama gde su zaposleni ispitivani radnici. Nađene su znatno veće prosečne vrednosti sistoličnog i dijastoiičnog pritiska kod radnika vatrostalne industrije u odnosu na takve vrednosti kod radnika azbestne industrije 130,0-87,9 mm Hg prema 125,3-80,72 mm Hg. Postoje značajne razlike između pojedinih vrsta zanimanja unutar ispitivanih grupa. Učestalost hipertenzije je veća kod radnika vatrostalne industrije i iznosi 31,05%, dok se kod radnika azbestne industrije javlja u 14,58%. Najveće prosečne vrcdnosti krvnog pritiska i najveća učestalost hipertenzije javlja se kod radnika pogona za pripremu mase, koji rade u uslovima intenzivne buke i zaprašenosti, nedovoljnom osvetljenju i dr., a obavljaju statički rad. Najniže vrednosti krvnog pritiska se javljaju kod pakera - pražnjača komornih peći, koji vrše umereni fizički rad u uslovima visoke temperature vazduha i toplotnog zračenja.Author: M.I. Mikov - ; Institut za zdravstvenu zaštitu, Zaood za higijenu, Novi Sad

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents