EVALUACIJA PROGRAMA »PREVENCIJA NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA« U LOKALNOJ ZAJEDNICI GRADA GOSPIĆAReportar como inadecuado
EVALUACIJA PROGRAMA »PREVENCIJA NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA« U LOKALNOJ ZAJEDNICI GRADA GOSPIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.23 No.3 March 2017. -

U srednjim školama u lokalnoj sredini grada Gospića od 2009. godine kontinuirano se provodi program »Prevencije nasilja u mladenačkim vezama«. Voditelji programa su studenti Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru u okviru izbornih kolegija vezanih uz prevenciju nasilja. Cilj radionica je učenicima trećih razreda srednje škole osvijestiti očekivanja i prava u vezi, naučiti ih koja su nasilna ponašanja u vezi, kako nenasilno rješavati sukobe, kako prijatelji mogu pomoći te gdje mogu zatražiti pomoć.

Način rada uključuje interaktivne, suvremene metode i oblike rada. Program se provodi kroz četiri radionice u okviru redovne nastave s ciljem opće ili primarne prevencije. Na kraju provedbe programa učenici evaluiraju temu i način rada, korisnost dobivenih materijala, kvalitetu rada voditelja te sve vezano uz provedbu radionica.

Voditelji nakon svake radionice evaluiraju svoja iskustva i zapažanja o provedenoj radionici.

Rezultati evaluacije trogodišnje provedbe programa pokazuju da učenici visoko procjenjuju korisnost, zanimljivost i upotrebljivost sadržaja, načina rada i materijala za radionice, dok voditelji radionica visoko procjenjuju zainteresiranost, suradljivost i kreativnost učenika, važnost tema, provedbu i prikladnost aktivnosti. Analiza također pokazuje koje su se radionice, aktivnosti i metode rada najviše svidjele učenicima te koje su aktivnosti najbolje, a koje najlošije prihvaćene u programu. Na temelju evaluacije programa isti se pokazuje kao vrlo učinkovit.

prevencija nasilja u mladenačkim vezama; radionice; učenici; studenti; evaluacija programaAutor: Anela Nikčević- Milković - orcid.org-0000-0001-6216-456X ; Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru,, Go

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados