Metabolizam kalcija i stroncija u laktacijReportar como inadecuado
Metabolizam kalcija i stroncija u laktacij - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.19 No.1 March 1968. -

U ovom su prikazu opisane promjene u komparativnom metabolizmu kalcija i stroncija u toku laktacije. Posebno su obrađena pitanja akumulacije kalcija i stroncija u skeletu u graviditetu, lokalizacije tako akumuliranih zemnoalkalijskih iona u različitim frakcijama skeleta, kao i utjecaja koji laktacija vrši na tako inkorporirane katione. Dan je pregled metabolizma kalcija i stroncija u stabilnoj i izmjenjivoj frakciji skeleta ovisno o trajanju laktacije, kao i prijenosa skeletnih rezervi tih kationa iz organizma majke u fetus i u mlijeko. Osobita je pažnja posvećena pitanju mogućnosti mobilizacije radioaktivnog stroncija iz kosti u toku laktacije, kao i utjecaju laktacije na perzistenciju malignih tumora izazvanih inkorporacijom radiostroncija. Jedan dio ovog prikaza odnosi se na opis odnosa između inkorporiranog radiostroncija u skeletu majke i njegovog prelaska laktacijom u mladi organizam.Autor: A. Duraković - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados