Art terapija u primjeni MKSS kod djece s PUP u institucionalnim uvjetimaReportar como inadecuado
Art terapija u primjeni MKSS kod djece s PUP u institucionalnim uvjetima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. -

Članak sažima pristup i proces rada sa skupinom djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s poremećajem u ponašanju u jednoj ustanovi za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi.

U uvodu se predstavlja art terapija, njezin kratki povijesni razvoj, ključni autori i ključne postavke uklopljen u pristup Male kreativne socijalizacijske skupine kao osnovu na kojoj je temeljen program rada u ovom projektu. Zatim je ponuđen pregled i opis susreta, njihov tijek s naglaskom na situacije koje jasno pokazuju problema djece i rada s njima.

Susreti, koje je vodilo dvoje dodatno educiranih stručnih voditelja, održavali su se u ustanovi u kojoj su djeca smještena zbog specifičnih uvjeta i događanja u procesu provedbe projekta, odlučeno je ne objaviti ovdje naziv Institucije i imena djece kako bi se zaštitio njen identitet i identitet korisnika.

Korisnici programa bili su dječaci u fazi latencije, predpubertetske i pubertetske dobi sa snažno izraženim psihosocijalnim problemima od anksioznosti, agresivnosti, prenapetosti, negativne slike o sebi i okolini do emocionalne i socijalne neprilagođenosti čemu su u osnovi uzrok teško narušeni obiteljski odnosi, raspadnute obitelji i izrazito

loš socijalni status.

Tijekom provedbe projekta potvrdilo se kako grupni rad s ovako nekongruentnim sastavom nije moguć i ako ne do raspada dovodi do raskola skupine što se dogodilo u ovom slučaju. Pri tome se razine konstruktivnosti, kooperativnosti, kreativnosti, aktiviteta i agresivnosti za mlađu „slabiju-, statistički značajno razlikuju od onih za stariju „jaču- podskupinu s tim da je agresivnost značajno više izražena kod starije, a

ostale dimenzije kod mlađe.

Susreti su se održavali u razdoblju od četiri mjeseca u redovnom terminu jednom tjedno, a rad je naglo prekinut tako da nisu mogle biti realizirane planirane promjene.

Art terapija; Male kreativne socijalizacijske skupine MKSS; poremećajiu ponašanju i psihičkom funkcioniranju; agresijaAutor: MIa Janković Shentser - ; Udruga Poticaj - udruga za kvalitetni razvoj djece i mladeži, Zagreb, Hrvatska – Jeruzalem, Izrael

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados