Kamenčić u cipeli: Dramsko-akcijsko istraživanje mobinga na radnom mjestuReportar como inadecuado
Kamenčić u cipeli: Dramsko-akcijsko istraživanje mobinga na radnom mjestu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. -

Rad opisuje dramsko-akcijsko istraživanje mobinga na radnom mjestu, provedeno u rujnu 2016. godine. Radi se o studiji slučaja s prigodnim uzorkom, koja je provedena u skladu s principima javne sociologije te ona odgovara na potrebu javnosti, u isto vrijeme ciljajući ostvariti znanstveno-istraživački cilj, edukativni cilj i civilno-aktivistički cilj.

Ovaj model dizajniran je kao eksplanatorni mješoviti model s uvodnom anketom, fokus grupama i video snimkama. Ti su podaci dalje kodirani i sintetizirani ne bi li dali dublji i dinamički uvid u fenomen mobinga, akterima i potencijalnim pozitivnim akcijama, a ti su rezultati izraženi u teorijskim konstruktima o svakom od ciljeva istraživanja. Teorijski konstrukt vezan uz znanstveno-istraživački cilj i istraživačka

pitanja pokazuje da je mobing fizičko i-ili psihičko maltretiranje na radnom mjestu koje provode pojedinci, uz pomoć pasivne ili aktivne okoline koja svjedoči indirektnom ili direktnom zlostavljanju. Mobing predstavlja sustavni problem koji nije dovoljno dobro riješen zakonima, a jedino održivo rješenje je empatička edukacija svih aktera mobinga.

Teorijski konstrukt vezan uz edukativni cilj pokazao je da ovaj model potiče interakciju, introspekciju i kritičko promišljanje o mobingu bez redukcije kompleksnosti fenomena ili zanemarivanja osobne odgovornosti svih aktera. Teorijski konstrukt vezan uz civilnoaktivistički

cilj pokazao je da dramsko-akcijski model djeluje osnažujuće po sudionike, a aktivistički doseg je moguće ojačati tehnologijom i medijima. Ovaj model omogućuje istraživanje tabu tema uz paralelno odašiljanje pozitivnih poruka, te djeluje osnažujuće i edukativno na sudionike. Stoga je primjenjiv u formalnom i neformalnom obrazovanju

kao vid empatičke edukacije koja je neophodna za realno smanjenje mobinga. kroz radionice i programe edukacije za poslodavce i zaposlenike.

mobing; dramsko-akcijski model; javna sociologijaAutor: Ivan Hromatko - orcid.org-0000-0001-9829-303X ; „UPSET- Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom, Zagreb, Hrvats

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados