Nasilje - Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016.Reportar como inadecuado
Nasilje - Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. -

Rad je posvećen izučavanju problematike nasilja. Posebna pozornost posvećena je njegovu definiranju, etiologiji i posljedicama. Predstavljeni su najznačajniji pristupi izučavanju ove pojave kao što su: instinktivističke teorije, teorije koje agresiju objašnjavaju reakcijom na određenu situaciju, teorije socijalnog učenja, kognitivne i biološke teorije. Također su predstavljeni i opisani oblici nasilja koje se, prema definiciji WHO dijeli na nasilje prema samome sebi, međuljudsko nasilje i kolektivno nasilje.

Nakon cjelovitog predstavljanja, definiranja, teorijskog određenja i tipologije nasilja, posebno se predstavlja i analizira nasilje u partnerskim vezama i nad starijim osobama, budući da je ono vezano za partnerske i obiteljske probleme. U nastavku se daje i pregled mogućnosti reakcije društva u smislu regulacije i kontrole nasilja, što se najbolje očituje

kroz zakonodavstvo pa je ovdje dan konkretan odgovor zakonodavnog sustava u BiH kao najbliži primjer.

U zaključku se sumiraju rasprave i otvaraju nove perspektive viđenja i istraživanja nasilja i s njima u vezi i nova definicija nasilja prema kojoj je nasilje svako ponašanje kojim se namjerno ili nenamjerno nanosi šteta nekoj osobi ili skupini prema kojoj je usmjereno, ali i njenim-njihovim bližnjima, neposredno tijekom takvog djelovanja ili naknadno, a takvim ga je doživio bilo tko od aktera.

nasilje; nasilje u partnerskim vezama; nasilje nad starijim osobama; odgovor zakonodavstva na nasiljeAutor: Marija Žilić - orcid.org-0000-0003-4386-0521 ; Katedra za socijalni rad, Filozofski fakultet, Mostar, BiH Josip Janković - ; P

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados