Intenzitet stresa kod učitelja u osnovnim školamaReportar como inadecuado
Intenzitet stresa kod učitelja u osnovnim školama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. -

Cilj ovog rada bio je istražiti intenzitet stresa kod učitelja razredne i predmetne nastave u seoskim i gradskim osnovnim školama. Ovim istraživanjem želi se utvrditi postoji li statistički značajna razlika u intenzitetu stresa između učitelja razredne nastave i učitelja

predmetne nastave s obzirom na mjesto rada, selo ili grad. U istraživanju je korišten psihologijski instrument za mjerenje percepcije stresa PerceivedStressScale Cohen, S., Kamarck, T, Mermelstein, R. 1983. Istraživanje je provedeno u osnovnim školama Vinkovaca i vinkovačkog kraja. Uključeno je ukupno 14 osnovnih škola, sedam gradskih i sedam seoskih. U istraživanje se uključilo ukupno 217 učitelja osnovnih škola, 37 učitelja i 180 učiteljica. S obzirom da se istraživala razlika u intenzitetu stresa između učitelja razredne i predmetne nastave u seoskim i gradskim osnovnim školama, u istraživanju je sudjelovalo 102 učitelja razredne nastave i 115 učitelja predmetne nastave.

Rezultati istraživanja su pokazali da je stres prisutan u učiteljskoj profesiji, ali da ne postoji značajna razlika u intenzitetu stresa između učitelja razredne nastave i učitelja predmetne nastave u seoskim i gradskim osnovnim školama. Istraživanje je pokazalo da je 44,2 % učitelja razredne nastave u niskom intenzitetu stresa, 50,7% u srednjem

intenzitetu stresa, a 5,1% u visokom intenzitetu stresa. U istraživanju je uočeno da je stres u učiteljskoj profesiji prisutan te da je potrebna stručna pomoć učiteljima u suočavanju sa stresom u čemu socijalni radnici imaju svoje mjesto.

učitelj; učiteljska profesija; stres; intenzitet stresa; socijalni radniciAutor: Suzana Tomašević - ; OŠ Ivan Kozarac, Nijemci, Hrvatska Gordana Horvat - ; Baobab- Udruga za rad s mladima, Osijek, Hrvatska Z

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados