Sindrom sagorijevanja na poslu djelatnika bankarskog sektora koji su u direktnom kontaktu s korisnicimaReportar como inadecuado
Sindrom sagorijevanja na poslu djelatnika bankarskog sektora koji su u direktnom kontaktu s korisnicima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. -

Cilj ovog rada bio je istražiti prisutnost sindroma sagorijevanja na poslu kod zaposlenika bankarskog sektora koji rade u direktnom kontaktu s klijentima, utvrditi postoje li statistički značajne razlike između ispitanika u stupnju sagorijevanja s obzirom na duljinu radnog staža i spol i mogućnosti prevencije i prevladavanja posljedica stresa. Istraživanje je provedeno u ukupno 67 poslovnica Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u Hrvatskoj na 303 ispitanika - 57 muškaraca i 246 žena. Duljina radnog staža se kreće od 1 do 36 godina.

Rezultati su pokazali da četvrtina, 25% zaposlenika, pokazuje visok stupanj sagorijevanja i simptome dugotrajne izloženosti stresu, a 37% ispitanika pokazuje početne znakove sagorijevanja. Kod 36% ispitanika zabilježena je niska razina sagorijevanja. Razlika u stupnju sagorijevanja između muškaraca i žena nije utvrđena. Oba spola podjednako pokazuju simptome sindroma sagorijevanja na poslu i u istom intenzitetu. Nije utvrđena povezanost duljine ukupnog radnog staža i stupnja sagorijevanja te ne postoji statistički značajna razlika u prisutnosti sindroma sagorijevanja na poslu između zaposlenika s duljim i kraćim radnim stažem. Rizik od sagorijevanja u bankarskom sektoru kod zaposlenika koji direktno rade s klijentima postoji te su uočeni alarmantni znaci potrebe za prevencijom, pomoći zaposlenicima u stresu i edukacijom djelatnika u riziku za upravljanje stresom, u čemu socijalni radnici trebaju imati važno mjesto, pogotovo zato što se negativne posljedice stresa prenose i na obitelji djelatnika, što onda opet ima

negativni povratni učinak na rad s klijentima.

stres; sindrom sagorijevanja; profesionalni stres; bankarski sektor; direktni rad s klijentima; socijalni radniciAutor: Gordana Horvat - orcid.org-0000-0002-7601-5837 ; Udruga za rad s djecom, mladima i obitelji -Baobab-, Osijek, Hrvatska Suzana Tom

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados