UČESTALOST KORIŠTENJA INTERNETA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBIReportar como inadecuado
UČESTALOST KORIŠTENJA INTERNETA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Media, culture and public relations, Vol.7 No.2 October 2016. -

Uvod: Starost i starenje kroz povijest bili su predmet interesa u umjetnosti, literaturi i znanosti. Filozofi su starost povezivali sa mudrošću i autoritetom, liječnici sa bolešću i fiziološkim promjenama koje nastaju tijekom godina, a gerontologija u svojim teorijama želi prikazati starost sa svim njezinim prednostima uključujući utjecaje bioloških, psiholoških, socijalnih i ekonomskih faktora na proces starenja i starosti.

Cilj: Učestalost korištenja interneta i socijalnih mreža na internetu kod osoba starije životne dobi.

Metode: u istraživanju je korišten dio anketnog upitnika koji se odnosi na sklonost korištenja različitih medija.

Rezultati: provedeno istraživanje pokazuje da starije osobe imaju važnu ulogu u razvoju stereotipa o starijim osobama svojim stavovima i svojim ponašanjem. U svakodnevnom životu gotovo da ne koriste sve vrste medija, osobito one novijeg doba, kao što su internet i internetske socijalne mreže, ali je prisutno svakodnevno informiranje putem lokalnih medija i televizije koji imaju veliku ulogu u stvaranju stavova.

Zaključak: slabo korištenje novih oblika medija kao što su internet, internetske društvene mreže možda su rezultat lošije ekonomske situacije i još uvijek slabije obrazovanosti starijih osoba. U budućnosti se očekuje promjena u obrazovnom statusu starijih osoba pa time i njihov interes za modernije medijske izbore.

starenje; internet; socijalne mreže na internetuAutor: Mirjana Telebuh - ; Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Hrvatska Želimir Bertić - ; Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados