EU PRAVO NA ZABORAV I GLOBALNI INTERNET: IZVRŠAVANJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POVEZNICA NA PRETRAŽIVAČIMAReportar como inadecuado
EU PRAVO NA ZABORAV I GLOBALNI INTERNET: IZVRŠAVANJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POVEZNICA NA PRETRAŽIVAČIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Media, culture and public relations, Vol.7 No.2 October 2016. -

U radu se ispituju materijalnopravni i proceduralnopravni aspekti presude Suda pravde Europske unije o pravu pojedinaca da pod određenim uvjetima zatraže da davatelj usluge internetskog preživanja operator pretraživača prestane uvrštavati njihove osobne podatke, tj. poveznice na mrežne stranice trećih s tim podacima u rezultatima pretrage po njihovu imenu i onda kada se radi o zakonito objavljenom sadržaju, odnosno o sadržaju koji nije uklonjen s izvorišne stranice. Iako se često popularno naziva „presudom o pravu na zaborav-, to je pomalo zavaravajući naziv budući da informacija o kojoj je riječ neće biti obrisana, tj. ostaje na internetu i budući da uz korištenje drugih kriterija pretrage ostaje dostupna korisnicima usluge pretraživača. Prema dostupnim se podacima građani u Europi u velikoj mjeri pozivaju na pravo na prestanak uvrštenja u skladu s presudom. Ipak, od izricanja presude do danas postavljaju se brojna pitanja u vezi s njezinim izvršenjem. Kod donošenja odluka o osnovanosti zahtjeva nerijetko se radi o kompleksnom pitanju balansiranja prava i interesa na internetu. Posebno sporno pitanje danas tiče se načina provedbe obveze uklanjanja poveznica, a koje određuje lokalan tj. regionalan ili globalan učinak prava pojedinca. Ovaj rad predstavlja doprinos tekućim i razvojnim istraživačkim aktivnostima u vezi s presudom te izvršavanjem u njoj tumačenih prava pojedinaca i obveza operatora pretraživača. Daljnja istraživanja u tom smjeru trebala bi uključivati konkretnu praksu operatora pretraživača kao onih koji donose prvu odluku o zahtjevu pojedinca, te nadležnih nadzornih tijela i sudova koji ih nadziru, a koja je danas u razvoju. Na općenitijoj razini može se reći da se presudom utvrđuju temelji ekstrateritorijalne regulacije relevantnih aktivnosti internetskih aktera kod pružanja usluga na europskom tržištu, od kojih značajan broj s prevladavajućim udjelom na tom tržištu nema sjedište na europskom teritoriju. U daljnjim se istraživanjima pitanja provedbe prava i obveza tumačenih u presudi u vezi s obradom osobnih podataka pojedinaca u EU-u u globalnom internetskom okruženju trebaju ispitati i rješenja relevantnog novog pravnog okvira EU-a prijedlog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka s predloženim vrlo širokim područjem primjene, a koji je trenutno još uvijek u zakonodavnom postupku.

pravo na zaborav; internetski pretraživač; uklanjanje poveznica iz rezultata pretraživanja; sloboda izražavanja; privatnost i zaštita osobnih podatakaAutor: Nina Gumzej - ; Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados