Klimentova Ohridska škola i crkvenoslavenski jezik makedonske redakcijeReportar como inadecuado
Klimentova Ohridska škola i crkvenoslavenski jezik makedonske redakcije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.66 December 2016. -

Ove se godine navršava 1100 godina od smrti Klimenta Ohridskoga † 916, nesumnjivo najvažnijeg učenika svete braće Ćirila i Metoda. To je dalo poticaj da se još jednom razmotre osnovne značajke jezika tekstova nastalih u njegovoj Ohridskoj školi na temelju kojih je oblikovana makedonska redаkcija crkvenoslavenskoga. Posebnosti su zastupljene na više razina, počevši od grafije, preko ortografije, fonologije u kojoj su najzastupljenije, zatim u morfologiji, leksiku, tvorbi riječi i dr. Iznimno velik autoritet Klimentove škole u cijelom slavenskom svijetu ogleda se u utjecaju ovih značajka i na drugе redakcijе crkvenoslavenskoga.

Kliment Ohridski, makedonska redakcija, crkvenoslavenski, jezičneZnačajkeAutor: Emilija Crvenkovska - orcid.org-0000-0001-9319-4331 ; Sveučilište »Sv. Kiril i Metodij«, Filološki fakultet »Blaže Koneski

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados