Plućna fibroza izazvana prašinom u livacaReport as inadecuate
Plućna fibroza izazvana prašinom u livaca - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.20 No.1 March 1969. -

U grupi radnika u livnici plućna fibroza nađena je u 50% slučajeva: pneumokonioza mikronodularnog tipa nađena je u 25,42%, a linearna fibroza u 24,58%. Četiri-godišnje promatranje tih radnika pokazalo je progresivne promjene u 37,09% slučajeva. Progresivna masivna fibroza nađena je samo u dva radnika koji su bili izloženi prašini na radu u tunelu i rudniku. Autori su izložili udisanju prašine iste livnice i grupu laboratorijskih štakora. Patološke-histološki nalazi pokazali su eksudativne i proliferativne promjene s tendencijom stvaranja fibroznog tkiva. Kratka ekspozicija nije mogla ukazati na vrstu fibroze.Author: V. Potkonjak - ; Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu SRS »Dr Dragomir Karajović«, Beograd V. Višnjić - ; Instit

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents