Asertivnost u knjižničnom okruženju: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice OsijekReportar como inadecuado
Asertivnost u knjižničnom okruženju: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.9 No.1 July 2016. -

Rad daje prikaz rezultata istraživanja Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek na temu komunikacijskih znanja i vještina potrebnih za provedbu kvalitetne komunikacije u knjižnicama. Asertivna komunikacija opisuje se kao sredstvo koje može pridonijeti pozitivnoj percepciji knjižnice u javnosti. Govori o potrebi knjižničara za stjecanjem znanja o komunikacijskim vještinama u svrhu što boljeg predstavljanja knjižnice kao kulturne ustanove, njezinih usluga, projekata i promicanja službi koje djeluju unutar knjižnice. Sve navedeno potkrepljuje se istraživanjem koje je provedeno putem mrežne ankete na Facebook-društvenoj mreži 2012. godine. Vrednovane su komunikacijske vještine djelatnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, a s ciljem otkrivanja mogućih problema u komunikaciji s korisnicima te osiguravanja što bolje i kvalitetnije komunikacije-usluge knjižnice u budućnosti.

asertivnost; Facebook; Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek; kompetencije; komunikacijaAutor: Srđan Lukačević - ; Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Kornelija Petr Balog - ; Filozofski fakultet Sveučilišta J. J.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados