Istraživanje zadovoljstva korisnika u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku − uspijevamo li ih zadovoljitiReportar como inadecuado
Istraživanje zadovoljstva korisnika u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku − uspijevamo li ih zadovoljiti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.9 No.1 July 2016. -

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku svojim je poslovanjem i strateškim dokumentima jasno naglasila svoju orijentaciju na unapređivanje kvalitete svoga poslovanja. S tim u vezi obvezala se i na kontinuirano istraživanje zadovoljstva svojih korisnika koje se provodi svake tri godine. U ovom se radu prikazuju usporedni rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika Knjižnicom Filozofskog fakulteta u Osijeku provedenih u ak. god. 2009.-2010. i 2012.-2013. Rezultati pokazuju kako Knjižnica uspijeva održati razinu zadovoljstva svojih korisnika.

Filozofski fakultet Osijek; istraživanje zadovoljstva; kvaliteta poslovanja; visokoškolske knjižniceAutor: Kornelija Petr Balog - ; Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti Gordana

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados