Dijaloški prozni diskurs u renesansnoj književnosti 16. stoljećaReportar como inadecuado
Dijaloški prozni diskurs u renesansnoj književnosti 16. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

Dijaloški prozni diskurs, poznat još iz antičkih filozofskih rasprava, doživljava svoj preporod kao samostalni književni žanr u humanističkoj književnosti uklapajući se savršeno u pedagoški program epohe i didaktičku namjenu većine djela iz pera humanističkih autora. Iako se inspiriraju klasičnom formom i njenim retoričkim aparatom, humanisti, a posebno renesansni pisci 16. stoljeća, interpretirali su nanovo književnu formu i podvrgli njenu unutrašnju strukturu promjenama da bi na najbolji način odrazile i izrazile poučan karakter djela, olakšavajući čitaocu na taj način recepciju didaktičke poruke. Razgovorna komunikacija na nivou likova u djelu, čiju vjerodostojnost autor nastoji postići nizanjem toposa ili kompliciranim insceniranjem, dopunjuje se komunikacijom u širem smislu između autora i čitatelja, a na tom su nivou forma i njena unutrašnja struktura ravnopravni činitelji dijaloškog komunikacijskog koda.

dijalog; diskurs; renesansa; komunikacijaAutor: Vesela Tutavac - ; Sprachenzentrum der Universität Wien

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados