Ruka na srcu kao izraz narodne duše - Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008.Reportar como inadecuado
Ruka na srcu kao izraz narodne duše - Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

Kategorije nacije i identiteta predmet su permanentnih rasprava unutar suvremene društvenoznanstvene misli, a neslaganja oko njihova značenja reflektiraju se kako na njihovo shvaćanje u različitim znanstvenim područjima, tako i na njihovu upotrebu u raznim društvenim poljima. U ovom se radu propituje funkcioniranje nacionalnog identiteta u sportskom polju. U tu su svrhu sučeljena dva oprečna poimanja nacije - primordijalističko i modernističko - te se pokušava elaborirati njihova vjerodostojnost i primjenjivost na hrvatski sport od 1990-ih godina do danas. U središtu je analize razmatranje specifične prakse hrvatskih sportaša, ali i ostalih aktera hrvatskog sporta, a to je držanje ruke na srcu prilikom intoniranja državne himne.

sport; nacionalni identitet; ruka na srcu; narodna duša; državna himna; Vatreni; PakleniAutor: Ozren Biti - ; Institut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados