O oblikovanju identiteta i tipovima podrivanja mitologemskog jedinstva ispričanogReportar como inadecuado
O oblikovanju identiteta i tipovima podrivanja mitologemskog jedinstva ispričanog - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

Polazeći od pretpostavke da Slobodan Novak kroz svoje romane konstruira obrazac identiteta koji se može preklapati s drugim tekstovima, odnosno dopunjavati tvoreći jedinstveni diskurzivni prostor ispripovijedanoga, autor se u ovome radu bavi konstrukcijom identiteta i tipovima podrivanja zamišljenog jedinstva u Novakovim romanima te mogućnostima koje ovako ostvareni model može potaknuti druge suvremene hrvatske pisce, u prvome redu -otočku prozu- Zorana Ferića, odnosno iščitljive obrasce konstrukcije identiteta u njegovu romanu Smrt djevojčice sa žigicama.

Slobodan Novak; Zoran Ferić; identitet; pripovijedanje; dekonstrukcijaAutor: Boris Škvorc - ; Filozofski fakultet, Split - Macquaire University, Sydney

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados