Hrvatski krajevi u putopisima Georgesa Sandysa 1615 i Williama Lithgowa 1632Reportar como inadecuado
Hrvatski krajevi u putopisima Georgesa Sandysa 1615 i Williama Lithgowa 1632 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.3 33 No.3 53 April 2009. -

Ranonovovjekovni europski putopisi čiji autori, putujući na istok, opisuju hrvatske predjele predstavljaju plodno tlo za detaljnije tekstualne analize. Komparativan pregled odabranih ulomaka iz dvaju engleskih putopisa koji bilježe kretanje istim itinerarijem Venecija - istočni Jadran - grčki otoci - Istanbul - Alep - Jeruzalem početkom sedamnaestog stoljeća George Sandys 1610., William Lithgow 1609. otkriva obilje tekstualnih i kontekstualnih razlika. Ukazujući na potrebu da se razlike analiziraju ne samo iz perspektive biografske i bibliografske pozadine autora, već i specifičnog trenutka u engleskoj i europskoj intelektualnoj povijesti, ciljanog čitateljstva svakog teksta te njihova prisustva na europskom tržištu knjiga za i nakon života njihovih autora, razmatra se mogućnost novih hrvatskih književnopovijesnih analiza europskih ranonovovjekovnih putopisa čiji bi parametri bili mnogo širi, ne ograničavajući se na opise samo hrvatskih predjela.

George Sandys; William Lithgow; ranonovovjekovni putopis; istočni Jadran; Istanbul Carigrad; mitografija; humanizam; empirizam; Terence Cave; kornukopijski tekstAutor: Marina Metelko - ; Poslijediplomski doktorski studij medievistike, Filozofski fakultet - Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados