Sinonimičnost i uporaba glagola na -avati-ivatiReportar como inadecuado
Sinonimičnost i uporaba glagola na -avati-ivati - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.3 33 No.3 53 April 2009. -

U radu je riječ o uporabi te čestotnosti glagola tvorenih sufiksima -avati i -ivati, a koji nastaju postupcima imperfektivizacije i iterativizacije. Iako norma donosi pravila o raspodjeli tih dvaju sufiksa, u jeziku javne komunikacije primijećen je znatan broj dvojnih oblika tih glagola u primjerima gdje ih prije jednog stoljeća nije bilo. Kako bi se utvrdila njihova čestotnost, istražena je pojavnost tih oblika u jeziku javnih glasila u dvama razdobljima, prije 1990. godine i nakon nje, dok se o njihovoj uporabi u privatnoj komunikaciji govori na temelju provedene ankete.

sufiksalna tvorba; sufiksi -avati i -ivati; imperfektivizacija; iterativizacija; funkcionalni stiloviAutor: Branko Kuna - ; Filozofski fakultet - Osijek Ana Mikić - ; Filozofski fakultet - Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados