Ana Vidović : književni profil - Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.3 33 No.3 53 April 2009.Reportar como inadecuado
Ana Vidović : književni profil - Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.3 33 No.3 53 April 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.3 33 No.3 53 April 2009. -

Studija se bavi dvojezičnim opusom Ane Vidović 1800. - 1879. i recepcijom tog opusa u Hrvatskoj i Italiji. Auktorova je teza da je ep Anka i Stanko te pjesnikinje znakovit prinos hrvatskoj književnosti kad se ona preporađala četrdesetih godina 19. stoljeća i da ide u red literarnih događaja kao đto su Vrazove Đulabije, Demetrovo Grobničko polje, Pogled u Bosnu Matije Mažuranića, Putositnice Antuna Nemčića, Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića i Preradovićevi Prvenci. Valorizira također njezin potpuno zapostavljeni ep Bezmišljenja u ljubav kao vrijedno literarno ostvarenje u kojem se prije Luke Botića poetizira ljubav između dvoje mladih inovjeraca muslimanke i kršćana. Što se tiče promašenog epa Romolo, pisac studije ispravlja neke netočne podatke iz literature o njemu vrsta stihova i kitica, te prvi put prevodi na hrvatski neke karakteristične ulomke. Preveo je i auktoričinu autobiografiju koja je bila u funkciji predgovora Romolu. U studiji se utvrđuje da je Ana Vidović bila važna književna spona između južne Hrvatske i Zagreba, da je propovijedala u pjesmama -domorodne- ideje, te da je bila oduševljena pobornica sjedinjenja Dalmacije s matičnom zemljom - za razliku od N. Tommasea, također iz Šibenika. Po ocu Talijanka, po majci Hrvatica, udana za Hrvata contea Marka Antuna Vidovića, ona se s podjednakom ljubavlju odnosila prema domovini oca i domovini majke smatrajući Hrvatsku svojim zavičajem. Po svojem profilu i talentu Ana Vidović je uz Dragojlu Jarnević bila najvažnija dama hrvatskog romantizma.

Ana Vidović; hrvatski romantizam; hrvatska književnost na talijanskomeAutor: Mirko Tomasović - ; Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet - Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados