ISPITIVANJE LATERALIZACIJE FUNKCIJA MOZGOVNIH HEMISFERA TEHNIKOM PVP UZ KORIŠTENJE VERBALNOG MATERIJALAReportar como inadecuado
ISPITIVANJE LATERALIZACIJE FUNKCIJA MOZGOVNIH HEMISFERA TEHNIKOM PVP UZ KORIŠTENJE VERBALNOG MATERIJALA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.16 No.1 March 1999. -

Tehnika podijeljenog vidnog polja PVP. često korištena u izučavanju asimetričnog procesiranja u lijevoj i desnoj mozgovnoj hemisferi, uključuje kratku tahistoskopsku prezentaciju vidnog podražaja u lijevo ili desno vidno polje. Njezina prikladnost za ovu vrstu istraživanja temelji se na anatomskoj karakteristici vidnog sustava u kojem se informacija prezentirana u jedno vidno polje prenosi neuralnim putovima do kontralateralne hemisfere. Ako se kao podražaji koriste riječi, bez obzira na vrstu verbalnog zadatka, najčešće se javlja prednost desnog vidnog polja-lijeve hemisfere, i taj se efekt smatra jednim od najbolje dokumentiranih nalaza u proučavanju laterctlizacije. Usprkos jednostavnosti logike koja je u osnovi upotrebe ove tehnike, znatan broj varijabli utječe na procese koji se odvijaju od primanja podražaja do produkcije odgovora. Valjana interpretacija opaženih lateralnih efekata ovisi o identifikaciji tih varijabli, te o razlikovanju onih koje su vezane za karakteristike podražaja i zadatka od onih koje su posljedica razlika u hemisfernom procesiranju. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj onih relevantnih varijabli za koje u dosadašnjoj literaturi nema konzistentnih nalaza. Provedena su tri pokusa sa zadatkom leksičke odluke, i u svakom od njih su. uz vidno polje, varirane još po dvije varijable. Rezultati su pokazali da neke od ispitivanih varijabli znatno utječu na opažene lateralne efekte. S udaljavanjem podražaja od točke fiksacije smanjuje se brzina leksičke odluke za riječi iz desnog, ali ne i za one iz lijevog vidnog polja. Leksička odluka brža je za kraće u usporedbi s duljim riječima, podjednako u oba vidna polja. Okomita prezentacija podražaja rezultirala je izostankom uobičajene prednosti desnog vidnog polja te sporijom leksičkom odlukom, što se posebno odrazilo na dulje riječi. Leksička odluka je za visoko predočljive riječi u oba vidna polja bila brža nego za nisko predočljive. Ovi nalazi upozoravaju na potrebu veće metodološke strogosti u istraživanjima s tehnikom PVP, kako zaključci koji se donose o razlikama u funkcioniranju lijeve i desne hemisfere ne bi bili posljedica metodoloških artefakata.

mozgovne hemis fere, latera-izacija, leksički procesiAutor: Meri Tadinac Babić - ; Odsjek za psihologiju. Filozofski fakultet, Zagreb Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados