ZAŠTO SLABIJA RAZUMLJIVOST KOD PREZBIAKUZIJEReportar como inadecuado
ZAŠTO SLABIJA RAZUMLJIVOST KOD PREZBIAKUZIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.16 No.1 March 1999. -

Promjene koje su posljedica prezbiakuzije opisane su na svim razinama slušnog puta. samo ne postoji slaganje gdje su promjene najčešće, mijenja li se lokalizacija oštećenja s porastom životne dobi i zašto je razumijevanje govora sve slabije. Metodom slučajnog uzorka ispitano je ukupno 106 osoba između 60 i 99 godina 72% žena, podijeljenih u četiri dobne skupine. Nalazi slušnih potencijala moždanog debla uspoređeni su s nalazima tonskog audiograma, razlikovnih pragova visine i trajanja tonova različitih frekvencija, razumljivosti riječi u standardnoj, usporenoj i otežanoj govornoj audiometriji. razumljivosti rečenica standardne brzine i ubrzanih rečenica kao i rečenica davanih naizmjenično na desno i lijevo uho. Usporedba rezultata pretraga i statistička obrada pokazala je da se s povećanjem životne dobi pravilno pogoršava periferna razina sluha i to zbog oštećenja receptora, da su promjene spiralnoga ganglija i subkortikalnih struktura rijetke i nisu povezane s dobi, a da su kortikalne promjene najizraženije i prevladavaju nad receptornim. Standardna govorna audiometrija uglavnom odgovara oštećenju receptora i dosta je neosjetljiva na centralne smetnje slušanja. a otežana govorna audiometrija. ispitivanje razumljivosti ubrzanih rečenica i rečenica davanih naizmjenično na desno i lijevo uho najbolje pokazuju prisustvo centralnih smetnji.

razumljivost, prezbiakuzija. govorna audiometrija, evocirani potencijali moždanog deblaAutor: Borut Marn - ; Klinika za dječje bolesti -Zagreb-, Zagreb Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados