UTJECAJ PUŠENJA I RADNOG STAŽA NA OSNOVNI LARINGALNI TON NASTAVNICAReportar como inadecuado
UTJECAJ PUŠENJA I RADNOG STAŽA NA OSNOVNI LARINGALNI TON NASTAVNICA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.16 No.1 March 1999. -

Poznato je da su poremećaji glasa češći u vokalnih profesionalaca nego u općoj populaciji. Iako nastavnici nisu elitni vokalni profesionalci, posebno su ugrožena skupina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene osnovnog laringalnog tona fo, jitter, shimmer u uzorku nastavnica N 23. Ispitano je postoji li statistički značajna razlika u vrijednostima akustičkih varijabli između nastavnica pušačica i nepušačica te utječe li radni staž na vrijednosti tih varijabli. Snimke vokala -a- akustički su analizirane uporabom EZ Voice programa. Rezultati statističke obrade podataka osnovna statistika i ANO VA analiza varijance potvrdili su značajne razlike na razini f0 između nastavnica nepušačica i pušačica. U potonjih je f0 izraziti-e niža od prosjeka. Vrijednosti jittera i shimmera nisu statistički značajno različite u funkciji pušenja, a niti radnog staža iako su zabrinjavajuće s obzirom na prosječne vrijednosti. Stoga postoji opravdana sumnja da u nekih ispitanica postoji vokalna patologija. Spomenuti rezultati navode na zaključak da je nastavničko zvanje jedno od onih u kojima je ljudski glas podložniji promjenama na razini osnovnog laringalnog tona pa je prijeko potrebno uvođenje vokalne edukacije u školovanju za ovaj poziv. Time bi se prevladali funkcionalni uzroci poremećaja glasa, a rezultati ovog i sličnih istraživanja bili bi manje zabrinjavajući.

osnovni laringalni ton. profesionalna disfonija, nastavnice, pušenjeAutor: Mladen Heđever - ; Edukaeijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb Hrvatska Gordana Kovačić - ; Edukaeijsko-rehabilitacijski fak

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados