NEKE OSOBITOSTI HRVATSKOGA NAGLASINOG SUSTAVAReportar como inadecuado
NEKE OSOBITOSTI HRVATSKOGA NAGLASINOG SUSTAVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.16 No.1 March 1999. -

Hrvatskome je novoštokavskom naglasnom sustavu uporište u ikavskim zapadnoštokavskim govorima, s neospornim utjecajima čakavskog i kajkavskog naglasnog sustava. Kako je naglasni sustav onaj jezični sloj koji je najmanje sklon promjeni, hrvatsko je novoštokavsko naglašavanje očuvalo svoje naglasne osobitosti i po njima se razlikuje od ostalih novoštokavskih idioma. Tim osobitostima pripadaju i ovi naglasni uzorci: u imenica Amerikanka ~ Amerikanka, jelovnik ~ jelovnik: u glagola izgorjeti, izgorim ~ izgorjeti, izgorim. pozdravljati ~ pozdravljati, itd. Iako ih nalazimo zabilježene i u naših starih jezikoslovaca npr. Antun Mažuranić, a Čuva ih i današnja uporabna norma, kodificirana se norma pri njihovu verificiranju još uvijek koleba. No njihova trajna uporaba dokazuje da su upravo oni dio hrvatskog naglasnog sustava, koji po njima potvrđuje svoju samosvojnost.

naglasni sustav, akcentuacija, hrvatski jezikAutor: Đurđa Skavić - ; Akademija dramske umjetnosti, Zagreb Hrvatska Gordana Varošanec-Škarić - ; Filozofski fakultet, Zagreb Hrv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados