ULOGA FONETIKE DANAS U NASTAVI STRANOG JEZIKAReportar como inadecuado
ULOGA FONETIKE DANAS U NASTAVI STRANOG JEZIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.16 No.1 March 1999. -

Nakon dugogodišnje, gotovo potpune marginalizacije potreba značajnijeg uključivanja fonetike u nastavu stranog jezika je sve izraženija. IJ skladu sa suvremenim usmjerenjima jezičnih istraživanja prema diskursu i fonetski aspekt nastave stranog jezika ima danas dva posebna, ali čvrsto povezana cilja: pospješiti razvijanje sposobnosti percipiranja i razumijevanja govora, što podrazumijeva usvajanje nove strategije slušanja, ali i sposobnosti proizvodnje govora, što podrazumijeva usvajanje nove motoričke strukture. Na primjeru francuskog jezika pokušava se upozorili na ulogu fonetike u stjecanju ovih sposobnosti. Posebno se ističe iznimna aktualnost i dalekosežno značenje teorijskih postavki koje je već šezdesetih godina zastupala Zagrebačka fonetska škola.

fonetika, nastava stranih jezikaAutor: Almasa Defterdarević-Muradbegović - ; Filozofski fakultet, Sarajevo Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados