Jezik – dispozitiv ili generička bit čovjekaReportar como inadecuado
Jezik – dispozitiv ili generička bit čovjeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anafora : Journal of Literary Studies, Vol.3. No.2. December 2016. -

Kako očuvati vezu između jezika i mišljenja? U radu se polazi od tog temeljnog pitanja u svrhu detekcije kako stoji s filozofijom danas, kao medijem tog odnosa Badiou. Nadalje, ovaj diskurs pokušava objasniti suvremenu vezu koncepta dispozitiva Foucault ‒ Agamben i jezika. Cilj je medijskih dispozitiva neutraliziranje profanacijske moći jezika kao čistoga sredstva. Otimajući jezik ljudskome uopće i bitkovnom karakteru njegove spoznatljivosti, kapitalizam nadzire društvenu komunikaciju. Kapital se služi jezikom kao sredstvom širenja vlastite ideologije i navođenja na dobrovoljnu poslušnost. Jezik, koji bi trebao biti čisto sredstvo, u medijskoj sferi izlaže vlastitu prazninu. Jezik se kao nešto najnavlastitije svakome ljudskom entitetu treba osloboditi svoje komunikacijske svrhe. Ne treba nam „više komunikacije-. Ono

što nam nedostaje jest stvaranje – otpor prema sadašnjosti Deleuze & Guattari. Do toga bismo mogli stići ako obnovimo JEZIK kao generičku bit čovjeka. Konačno, dospijevanje u jezik jest i medij dolaska u svijet Sloterdijk.

jezik; mišljenje; dispozitiv; komunikacija; generička bit čovjeka; svijetAutor: Marijan Krivak - orcid.org-0000-0003-4378-7280 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska Monika Švetak - o

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados