NEKI VREMENSKI PARAMETRI GOVORA U DNEVNICIMA HTV-AReport as inadecuate
NEKI VREMENSKI PARAMETRI GOVORA U DNEVNICIMA HTV-A - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Govor, Vol.17 No.2 September 2000. -

U radu se opisuju neki vremenski parametri govora u dnevnicima HTV-a kao važna odrednica govorne organizacije općenito. Na govornom uzorku u ukupnom trajanju od 69 minuta koji je činilo 65 govornika različitih govornih uloga u dnevnicima HTV-a voditelji, spikeri, reporteri i gosti dnevnika koji su prosječno govorili po 63 sekunde, promatrana su trajanja stanki sintaktičkologičkih, odlomačkih. stanki isticanja, leksičkih, mješovitih i stanki procesiranja i govornih članaka odlomka, fonetskog bloka, fonetske riječi i sloga te tempa govora i tempa artikulacije. Izračunate su različite prosječne vrijednosti i učestalosti pojavljivanja promatranih varijabli za različite govorne uloge te za muške i ženske govornike. Rad ima deskriptivni karakter i u njemu su na većem uzorku i preciznijom procedurom mjerenja provjereni neki do sada poznati pokazatelji vremenskih govornih parametara te doneseni i neki novi razlika tempa artikulacije i tempa govora, učestalosti pojavljivanja stanki, prosječna trajanja fonetskih blokova i dr.J. Usporedba nekih vremenskih parametara današnjeg dnevnika HTV-a s rezultatima od prije petnaestak godina, pokazuje da se njegova jezična struktura u smislu dužine rečenica nije promijenila i da je dnevnik u tom segmentu vremenske organizacije ostao jendako nagovaran kao prije navedenog razdoblja

organizacija govora, vremenski govorni parametri, dnevnici HTV-aAuthor: Damir Horga - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska Igor Mukić - ; Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents