Č i Đ - Govor, Vol.17 No.2 September 2000.Reportar como inadecuado
Č i Đ - Govor, Vol.17 No.2 September 2000. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.17 No.2 September 2000. -

Polazište istraživanja bila je anketa među nastavnicima koji su procjenjivali da ima između 30% do 40% učeničkih pogrešaka pri pisanju č i ć te đ i dž. Zato je pretpostavljeno da je defonologizacija opreke mekih i tvrdih nepčanih afr i kata u općem svehrvatskom govoru već u odmakloj fazi. Ispitan je zato komunikacijski kapacitet tih opreka, i to između 37 hrvatskih javnih govornika i 72 slušača studenata fonetike tako što je iz televizijskih snimaka govora od svakoga govornika uzeto po osam kratkih isječaka sa č i osam sa ć a kontrolno i sa s, Š. I, Ij, n, nj. Utvrđeno je da je č-ć kapacitet 0.0317 hita. tj. posve blizu nuli umjesto teorijskog jednog bita za usporedbu kapacitet s-š opreke je 0.9612, tj. blizu teorijskog maksimuma. Iz korpusa suvremenih hrvatskih tekstova od 7,6 milijuna pojavnica izdvojene su sve homografne riječi. osim č-ć razlike, odnosno đ-dž razlike. Utvrđeno je da pravih minimalnih grafijskih parova ima manje nego onih koji su rezultat grafičkih pogrešaka i da č-ć razlikovanje u pismu podiže kapacitet za 0.000342 bita po pojcivnici. a da ga tipkarske pogreške smanjuju gotovo dvostruko više. za 0.000615 hita po pojavnici. Opreka đ-dž nije nađeno drugih, osim pravopisnih pogrešaka. Iz toga je zaključeno da su č-ć i đ-dž fonološke opreke u općem svehrvatskom pred nestankom.

afrikate. fonološke opreke, defonologizacija, hrvatski jezikAutor: Ivo Škarić - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados