Uloga duhovnosti u liječenju bolesnika i djelovanju zdravstvenih djelatnikaReport as inadecuate
Uloga duhovnosti u liječenju bolesnika i djelovanju zdravstvenih djelatnika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.51 No.4 December 2016. -

Duhovnost kao specifična dimenzija čovjekove osobnosti u medicini je prepoznata tek u posljednjih dvadesetak godina kao važan čimbenik u procesu izlječenja i odnosa zdravstveni djelatnik – bolesnik. U tu su svrhu provedena brojna istraživanja među pacijentima glede njihova religioznog svjetonazora i vjerničke duhovnosti kako bi se proniknulo što dublje i stekle što sveobuhvatnije spoznaje o utjecaju vjere i duhovnosti na ljudsko zdravlje. Kolika je važnost duhovnosti u suvremenoj medicini, posebice psihologiji, svjedoči i činjenica što su mnoge svjetske akademske institucije uvrstile duhovnost u programe redovite izobrazbe zdravstvenih djelatnika. Djelovanje zdravstvenog osoblja temelji se na kvalitetnom međuljudskom odnosu prema bolesnicima o kojima skrbe. Ovaj je odnos obilježen -povjerenjem- čovjeka koji je pogođen bolešću, ali se uzda u -savjest- i stručnost liječnika koji ga liječi i medicinske sestre koja ga njeguje. Ovaj se interpersonalni odnos temelji na pretpostavci da bolesnik nije samo -klinički slučaj-. Odnos, dakle, mora biti mnogo dublji, cjelovitiji, jer nije bolesno samo njegovo tijelo, nego je bolest zahvatila cijelu osobu, sa svim njezinim duševnim i duhovnim komponentama. Upravo zato zdravstveno osoblje treba biti osposobljeno prepoznati i procijeniti duhovne potrebe pacijenta. Dužnost je zdravstvenog djelatnika stvoriti ozračje međusobnog poštovanja kako bi stekao povjerenje bolesnika koji će potom očitovati svoje tegobe i osjećaje pa i duhovne potrebe.

Zdravstveni djelatnik treba biti čuvar i služitelj ljudskoga života, što pretpostavlja integralni pristup fenomenu zdravlja i bolesti. Bez obzira na osobno vjersko uvjerenje ili svjetonazor zdravstveni je djelatnik pozvan u svom profesionalnom odnosu prema bolesniku poštivati i zagovarati temeljne moralne vrijednosti: dostojanstvo ljudske osobe i nepovrjedivost ljudskoga života na svim razinama: tjelesnoj, emocionalnoj, društvenoj i duhovnoj. Za liječenje bolesti, dakle, prijeko je potrebno uzeti u obzir ne samo tjelesne, psihološke i društvene, nego i duhovne čimbenike.

bolesnik; zdravstveni djelatnik; čuvar-služitelj života; duhovnost;Author: Ante Komadina - ; Biskupijski Caritas Mostar

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents