Stilske osobitosti propovijedi dominikanca Frane BaldićaReportar como inadecuado
Stilske osobitosti propovijedi dominikanca Frane Baldića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.51 No.4 December 2016. -

U prvom dijelu članka autorica donosi najvažnije podatke o dominikancima koji su u hrvatskoj prve samostane osnovali u 13. st. Jedan od njihovih članova bio je Frano Baldić koji je u 19. st. vršio službe u šibenskom, trogirskom, čiovskom i splitskom samostanu, gdje se čuva njegova pisana ostavština u kojoj su i rukopisi tridesetak propovijedi čiji se naslovi navode u radu. Autorica u središnjem dijelu članka analizira odabrane propovijedi s književno-stilističkog aspekta kako bi pokazala da se Baldić, kao vrstan govornik, premda nije imao književne aspiracije, svojim fantastičnim prizorima i pjesničkim opisima približio estetski vrijednoj književnosti. Analiza ukazuje na to kako se u njegovim propovijedima nalazi čitav niz retoričkih i pjesničkih figura koje su bliske baroknoj poetici.

propovjedna književnost; retorika; dominikanci; Frano Baldić; 19. stoljeće;Autor: Lucijana Armanda Šundov - orcid.org-0000-0002-7571-7765 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados