Pokret kao zvuk - Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017.Reportar como inadecuado




Pokret kao zvuk - Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. -

Materija, sile, okolni prostor i njihov međusobni odnospredstavljaju pokret. Primjećujemo ga pri djelovanju određene sile na materiju, kada se ona izmješta iz postojeće pozicije i premješta u neku novu. Pritom, pokret definiramo kao određeno gibanje u određenom prostoru. U živih bića pokret simbolizira kretanje i snagu, odnosno životnost, što proizlazi iz zdravih tjelesnih karakteristika ljudske figure te stabilnog odnosa duha i tijela, kao i kompletne atmosfere prostora kojeg tijelo čovjeka ispunjava. Nadasve, pokret simbolizira naše postojanje i definira kretanje u prostoru i postojećem vremenu u kojem živimo i djelujemo. Pokret primjećujemo i kod neživih stvari i predmeta na sličan način, samo što kod nežive materije ne primjećujemo interno djelovanje drugih sila proizvedenih emocijama, gestama, impulsnim naučenim ili slučajnim reakcijama i onima nastalim snagom volje. Ljudsko tijelo i njegove osobnosti odnosno sposobnosti, definirane pokretima nastalim unutarnjim reakcijama i refleksima, predmet su i sredstva našeg istraživanja, a nastavlja se na ono ranije provedeno u doktorskoj disertaciji na temu Diskontinuitet u skulpturi.1

Istraživanje se provodi uz pomoć promatranja naučenih kretnji u sportskim i plesnim vještinama, kao i onih spontanih, odnosno prirođenih kretanja. Namjera je koristiti dosadašnje poznate izvore o pokretu i kretanju ljudskog tijela, a zatim osobno istražiti vrste pokreta u korist pokreta kao zvuka. Važno je promatrati položaje tijela čovjeka i reakcije u nekom kretanju, posebno njegovih ruku i nogu, te kroz vizualno doživljena kretanja bilježiti zamijećene promjene skicom ili crtežom, a zatim uz njihovu pomoć izvući određene karakteristike pokreta. Promatrajući kretanje ljudske figure primjećujemo da dominiraju ruke i noge u odnosu na trup, jer se najviše pokreću. Stoga je odlučeno da će se kroz sveukupno istraživanje pokreta pratiti kretanje ruku i nogu, dok će kretanje trupa i drugih dijelova tijela biti manje važno. Pokreti ruku označavati će se oznakama R1 i R2 točke kretanja lijeve i desne ruke i pokreti nogu N1 i N2 točke kretanja lijeve i desne noge.

Pokret, zvuk, ljudsko tijelo, kretanje, kretne strukture, sportske tehnike, vještine, ples, poskakivanje, prirodni pokret, spontani pokret, naučeni pokret, točke kretanja, putanje, transformiranje, doživljavanje, ritam, tempo, note, skladanje, sviranje



Autor: Robert Kuhar - orcid.org-0000-0001-8128-2262

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados