Brijunske lovačke kočije - Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017.Reportar como inadecuado
Brijunske lovačke kočije - Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. -

Lovačke kočije iz zbirke kočija koje su u vlasništvu Nacionalnog parka Brijuni ukazuju na to da je određivanje tipologije kočija u pojedinim primjerima težak i kompleksan posao. Svrstavanje spomenutih brijunskih kočija u kategoriju kočija za lov posljedica je njihove najveće sličnosti s kočijama ove namjene i činjenice da identične primjere nismo našli u vrlo raznolikom dijapazonu kočija. Sam termin lovačke kočije jasno definira njihovu primarnu namjenu prijevoza lovaca, oružja i lovine, koja je usklađena s vizualnim izgledom vozila, a koja se očituje u njihovoj masivnijoj konstrukcijia. Među dvjema obnavljanim lovačkim kočijama najveće su razlike u veličini, ali dijelom i konstrukciji tijela kočija. Za vrijeme postupka obnavljanja paralelno smo nastojali kroz materijalnu građu doći do podataka o povijesti restauriranih kočija jer o njima nije sačuvana nikakva dokumentacija. Kao što je to već uobičajeno u tehničkoj baštini ovih naših prostora, predmet je najčešće jedini izvor informacija o svojoj povijesti i prvobitnom izgledu.

lovačke kočije, Nacionalni park Brijuni, restauracija i konzervacijaAutor: Sonja Kirchhoffer - orcid.org-0000-0002-3343-5014 Zoran Kirchhoffer -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados