Uloga knjižnica u prevladavanju društvene isključenostiReportar como inadecuado
Uloga knjižnica u prevladavanju društvene isključenosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. -

Od vremena kada su nastali prvi oblici knjižnica do danas, obilježja koja definiraju knjižnicu i knjižničnu djelatnost mijenjala su se, formirala i unaprjeđivala sukladno promjenama konkretnih društava u kojima su djelovale. Kako su se društva i njihovi članovi razlikovali, bilo da se radilo o društvenim razlikama u konkretnoj zajednici u kojoj knjižnica djeluje, preko društvenih obilježja koja su specifična za određeni narod, kulturu ili neke druge vrste obilježja, koja su definirala društvenu zajednicu onakvom kakva jeste, čak i na globalnoj razini, na kojoj vrijede općenitija pravila ponašanja za određenu društvenu zajednicu, tako su se razlikovale i informacijske potrebe članova tih društava. Knjižnice i njeni djelatnici, koje za društvenu zajednicu obavljaju vrlo odgovoran posao prikupljanja svih vrsta knjižne i neknjižne građe, u kojoj se pohranjuje cjelokupno ljudsko znanje, i pružanja usluga i informacija svim vrstama korisnika na području na kojem djeluju, moraju se moći othrvati bilo kojem obliku subjektivnih ili osobnih stavova, mišljenja i prosudbi prema svakom pojedincu zajednice korisnika koje uslužuju. U ovom su radu prikazani izazovi knjižnica kao aktivnih sudionika u zajednici u vremenu napretka informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Navedeni su zajednički problemi, koje, u manjem ili većem opsegu, imaju sve knjižnice danas, bez obzira na njihovu vrstu i ponuđene su uloge knjižnice u prevladavanju društvene isključenosti.

knjižnica,društvena isključenost, informacijsko doba, dostupnost informacija, intelektualna slobodaAutor: Jelena Mihnjak - ; Odjel za kulturologiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados