Glazbene aktivnosti učenika kao protuteža negativnim utjecajima današnjiceReportar como inadecuado
Glazbene aktivnosti učenika kao protuteža negativnim utjecajima današnjice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Artos : Journal for Science, Arts and Culture, No.5 January 2017. -

Tema ovog rada su glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri razreda osnovne škole. Te aktivnosti pripadaju slobodnom vremenu učenika, a slobodno vrijeme se definira kao vrijeme za odmor, razonodu i osobni razvitak pojedinca kao ličnosti. Kako bi se slobodno vrijeme kvalitetno iskoristilo, na snagu stupa odgojno-obrazovna uloga škole koja je dužna organizirati različite izvannastavne aktivnosti u koje se učenici uključuju prema osobnim afinitetima. Udruge, društva ili organizacije izvan škole organiziraju izvanškolske aktivnosti. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje u jednoj osnovnoj školi u Osijeku tijekom 2014. godine. Anketirani su učenici od prvog do četvrtog razreda N = 255. Ovim radom željelo se istražiti kojim se glazbenim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima bave učenici mlađe školske dobi. Rezultati su pokazali da učenici polaze pjevački zbor i ritmiku kao izvannastavne aktivnosti te suvremeni i folklorni ples, balet te sviranje glasovira, sintisajzera, tamburice i gitare kao izvanškolske aktivnosti. Vrlo mali broj učenika svira neki instrument izvan škole, dok čak četvrtina učenika koji imaju mogućnost pohađati školski pjevački zbor samo četvrti razredi pohađa isti. Također, četvrtina djevojčica ove škole pohađa školsku ritmiku. Od ukupnog broja ispitanih učenika njih oko petine pohađa neku izvanškolsku aktivnost od kojih je najpopularniji suvremeni ples u nekom od osječkih plesnih klubova. Rezultati su pokazali da su izvannastavne glazbene aktivnosti popularnije od izvanškolskih što se može objasniti činjenicom da svi učenici nemaju podjednake uvjete za bavljenje nekom aktivnošću izvan škole, bilo da se radi o financijskim sredstvima ili vremenskoj organizaciji odlaska na te aktivnosti.

slobodno vrijeme, glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, učenici mlađe školske dobiAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados