STAROROMANSKA ZEMLJEPISNA IMENA V JUŽNI SLOVANŠČINI IN POZNOPRASLOVANSKE GLASOVNE SPREMEMBEReportar como inadecuado
STAROROMANSKA ZEMLJEPISNA IMENA V JUŽNI SLOVANŠČINI IN POZNOPRASLOVANSKE GLASOVNE SPREMEMBE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

V prispevku so obravnavana romanska zemljepisna imena v južni slovanščini v odnosu do poznopraslovanskih glasovnih sprememb. S substitucijsko metodo je določeno, katere poznopraslovanske glasovne spremembe so bile še v teku v času najstarejšega romansko-slovanskega jezikovnega stika po slovanski naselitvi Balkanskega polotoka, Panonske nižine in vzhodnih Alp od druge polovice 6. oziroma od začetka 7. stoletja dalje.

Staroromanska zemljepisna imena; stara romanščina; južna slovanščina; praslovanščina; praslovanske glasovne spremembeAutor: Matej Šekli - ; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados