ZBIRKA MAKEDONSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC SONČEVA SESTRA V MEDKULTURNEM KONTEKSTUReport as inadecuate
ZBIRKA MAKEDONSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC SONČEVA SESTRA V MEDKULTURNEM KONTEKSTU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

Zbirka dvaindvajsetih makedonskih ljudskih pravljic, prevedenih v slovenščino, je del študentskega projekta iz leta 2006 s pomenljivim naslovom Sončeva sestra. V zbirko so vključene naslednje pravljice po abecednem redu: Cesar in trije sinovi, Cesar s tremi sinovi in tremi jablanami cesarjeva hči, ki se ni hotela poročiti, Cesarjeva hči in boben, Dobrota za dobroto, Drvar, ki je razumel jezik živali, Izgubljena

cesarica, Jabolko in dve ženi, Kača, ki ni bila hvaležna ovčarju, in ovčar, ki ni bil hvaležen lisici, Krt je popovski sin, Mladenič, ki se je hotel priučiti ženske zvijačnosti, O sinovih in denarju, Ovčar in tri vile, Pamet in sreča, Pepelka Mara, Sončeva sestra, Stolp iz človeških glav, Tri sestre, Tri sestre predice, Tri sojenice in otrok, Tri zapovedi, ki jih je oče zapustil sinu in Volk. Zbirka predstavlja pomemben prispevek k

recepciji makedonske književnosti v Sloveniji.

Sončeva sestra; ATU 311; Hans Jorg Uther; Max Lüthi; Jack Zipes; medkulturnostAuthor: Milena Mileva Blažić - ; Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents