Од малог грађанина до принца карневала: Однос карневализације и облико вања идентитета у Чаробном брегу Том аса МанаReportar como inadecuado
Од малог грађанина до принца карневала: Однос карневализације и облико вања идентитета у Чаробном брегу Том аса Мана - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

Циљ рада је да на жанровско-поетичкој и књижевноисторијској

основи истражи могућности успостављања једног специфичног поджанровског језгра у Чаробном брегу које се, с једне стране, темељи на вишевековној традицији менипске сатире и карневализоване књижевности а, с друге, на тековинама модернизма. Како се у тематско-мотивском и значењском контексту

у овом роману, као кључно, издваја питање идентитета јунака, друштва, самог дела, онда се та нова жанровска подгрупа карневализоване модернистичке књижевности коју репрезенутује Чаробни брег може окарактерисати као карневалско-идентитетска књижевност. Показаће се да је карневализација у књижевности модернизма уско повезана са питањем обликовања идентитета.

карневал; карневализација; иронија; гротеска; пародија; хумор; модернизам; дијалогизација; метаморфозаAutor: Nataša Anđelković - ; Beograd, Srbija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados