Izazovi starenja osoba s intelektualnim teškoćamaReportar como inadecuado
Izazovi starenja osoba s intelektualnim teškoćama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.52 No.2 December 2016. -

U ovom radu bit će prikazani neki izazovi starenja osoba s intelektualnim teškoćama na koje ukazuje međunarodna znanstvena i stručna zajednica zadnjih dvadesetak godina. U Hrvatskoj se o ovoj temi nedovoljno istraživalo i pisalo, iako su u velikoj mjeri prisutni problemi osiguravanja adekvatne skrbi za stariju populaciju osoba s intelektualnim teškoćama. Populacija starijih tipičnih osoba sve je brojnija u razvijenim zemljama, a životni vijek osoba s invaliditetom u razvijenim zemljama produljuje se paralelno sa životnim vijekom osoba tipičnog razvoja. Iako su neki procesi tijekom starenja slični za populaciju osoba sa i bez intelektualnih teškoća, ipak su prisutni i neki specifi čni povećani rizici kod osoba s teškoćama, o kojima je potrebno voditi računa prilikom planiranja podrške. Izazovi za društvo su osigurati adekvatnu skrb o osobama s intelektualnim teškoćama koje stare, a pritom voditi računa o specifi čnim potrebama ovih osoba, te u tom smjeru razvijati specifi čne politike i implementaciju strategija.

starenje; osobe s intelektualnim teškoćama; servisi podrškeAutor: Ana Wagner Jakab - ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zrinka Dumančić - ; Centar inkluzivne podrš

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados