Izolari Antonija Milla s kartama hrvatskih otokaReport as inadecuate
Izolari Antonija Milla s kartama hrvatskih otoka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Cartography and geoinformation, Vol.15 No.25 June 2016. -

Rad donosi životopis Antonija Milla, pomorca i kartografa. Rođen je početkom 16. stoljeća na grčkom otoku Milosu. Veći dio života proveo je ploveći Sredozemljem. U Veneciji je stekao kartografsku vještinu. U razdoblju od 1557. do 1591. izrađivao je i objavljivao portulanske karte, portulanske atlase i izolare. Od devet poznatih, u radu su opisana tri srodna Millova izolara u kojima se nalaze i karte hrvatskih otoka popraćene opisima otoka. Riječ je o izolarima koji se čuvaju u Nacionalnoj knjižnici sv. Marka Biblioteca Nazionale Marciana u Veneciji i Nacionalnom pomorskom muzeju National Maritime Museum u Greenwichu, u Londonu te o faksimilskom izdanju izolara izrađenog na temelju Millova rukopisnog primjerka izolara iz 1582. koji se nalazi u privatnoj zbirci Sylvie Ioannou. Dana je usporedba izolara i sadržaja karata hrvatskih otoka iz svih triju izolara s njihovim opisima. Posveta markizu Sforzi Pallaviciniju iz faksimilskog izdanja izolara objavljuje se u prijevodu na hrvatski jezik. Komparativnom analizom utvrđene su sličnosti i razlike u prikazu otoka Hvara na kartama iz svih triju izolara s opisom otoka iz faksimilskog izdanja izolara iz 1582. koji se donosi i u prijevodu na hrvatski jezik. Usporedbom sadržaja Millovih izolara s izolarima njegovih prethodnika te komparativnom analizom karata otoka Hvara utvrđen je Millov doprinos u poznavanju i prikazivanju hrvatskih otoka.

Antonio Millo; isolarios; maps; Croatian islandsAuthor: Ivka Kljajić - orcid.org-0000-0001-6144-4172 ; Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb Matija R

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents