Hrvatska milja na starim kartama - Cartography and geoinformation, Vol.15 No.25 June 2016.Reportar como inadecuado
Hrvatska milja na starim kartama - Cartography and geoinformation, Vol.15 No.25 June 2016. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cartography and geoinformation, Vol.15 No.25 June 2016. -

Karta Stjepana Glavača iz 1673. godine vrijedan je i jedinstven primjerak hrvatske kartografske baštine. Na njoj je ucrtana hrvatska milja kojoj nema traga na kartama izrađenima prije Glavačeve karte. Više autora spominje vrijednost duljine hrvatske milje, ali nisu suglasni s iznosom njezine vrijednosti. Za potrebe ovoga rada, pored kopije Glavačeve karte pribavljene su i istražene kopije karata Janeza Vajkarda Valvasora iz 1689., Giacoma Cantellija da Vignole iz 1690., Antuna Belavića iz 1739. i karta Kraljevinâ Dalmacije, Hrvatske i Slavonije… iz 1746. na kojima je, pored ostalih milja, ucrtana i hrvatska milja. S pomoću tih ucrtanih milja izračunan je odnos između hrvatske i njemačke milje, zatim talijanske i hrvatske milje te potom francuske i hrvatske milje. Pored tih odnosa, dan je i pregled odnosa hrvatske milje i nekih drugih milja. Utvrđeno je da je duljina hrvatske milje jednaka 1-10 duljine ekvatorskog stupnja. Duljina hrvatske milje za Zemljin radijus R = 6371 km iznosi 11 120 m, odnosno približno 11 km.

milja; hrvatska milja; Glavač; HrvatskaAutor: Marina Viličić - orcid.org-0000-0003-4312-4073 ; Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb Milje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados