VARAŽDINSKI ANSAMBLI, ORKESTRI I GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU NA VARAŽDINSKIM BAROKNIM VEČERIMAReportar como inadecuado
VARAŽDINSKI ANSAMBLI, ORKESTRI I GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU NA VARAŽDINSKIM BAROKNIM VEČERIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.27 December 2016. -

Nastale na ideji da se u ‘najbaroknijem’ hrvatskom gradu pokrenu istraživanja

vlastite kulturne baštine 17. i 18. stoljeća te ništa manje važnoj težnji da se predstave

najznačajnija djela evropskog glazbenog baroka, Varaždinske barokne večeri su, osim

organizacijskih, okupile i značajan dio izvodilačkih snaga Varaždina – od amatera preko

učenika Glazbene škole do profesionalnih glazbenika koji djeluju u i izvan Varaždina.

Varaždinske izvodilačke snage mogu se, dakle, podijeliti u tri grupe.

Prva grupa okuplja učenike Glazbene škole u Varaždinu te njihove profesore kao

mentore i izvođače. Uostalom i sama ideja za festival javila se upravo zahvaljujući nizu

koncerata povodom obilježavanja 140. obljetnice utemeljenja Glazbene škole.

Slično kao i Glazbena škola, varaždinski su ljubitelji glazbe, okupljeni u zborove i

instrumentalne ansamble kulturno-umjetničkih društava te školske zborove općih osnovnih

i srednjih škola, stalno prisutni na Varaždinskim baroknim večerima. Njihovo

sudjelovanje obuhvaća prigodne programe, uključivanje u festivalske profesionalne

projekte te samostalne projekte.

Profesionalni glazbenici, koji u Varaždinu djeluju ili su iz Varaždina porijeklom,

od samog su početka festivala njegova umjetnička i organizacijska jezgra. Upravo su

glazbenici svjetskog ugleda, poput Nade Puttar - Gold, Ruže Pospiš - Baldani ili Jurice

Muraia, u prvih petnaest godina postojanja festivala bili nositelji većeg dijela programa

i članovi organizacijskog odbora.

Neosporno je da su, sveukupnim izvodilačkim i istraživalačkim djelovanjem,

upravo Varaždinske barokne večeri zaslužne za razvijanje interesa i stvaranje dubljeg

uvida u evropsku i domaću glazbenu baštinu 17. i 18. stoljeća unutar hrvatskog glazbenog

prostora kao i za stvaranje interesa za povijesno osviještenu izvodilačku praksu.

S druge je strane festival potaknuo procvat glazbenog života grada te osnivanje niza

profesionalnih ansambala.

varaždinski glazbenici; varaždinska glazbena škola; varaždinska kulturno-umjetnička društva; varaždinski amaterski zboroviAutor: Ivana Maričić - ; Varaždin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados